۱۳۹۶ شنبه ۲۷ آبان

تقویم آموزشی

انتخاب واحد : ۹۶/۰۶/۱۸ لغایت ۹۶/۰۶/۲۳
حذف و اضافه : ۹۶/۰۷/۱۰ لغایت ۹۶/۰۷/۱۳
شروع کلاسها : ۹۶/۰۶/۲۵
پایان کلاسها : ۹۶/۱۰/۱۴
امتحانات : ۹۶/۱۰/۱۶ لغایت ۹۶/۱۰/۲۸
تقویم اجرایی ۲-۹۷-۹۶ : مراجعه به تقویم آموزشی از منوی معاونت آموزشی
تلگرام موسسهفرم جذب مدرسارسال نظرات و پیشنهاداتگالری تصاویر

آمار بازدیدکنندگان

بازدیدکنندگان امروز : ۱۴۶
بازدیدکنندگان ديروز : ۲۱۶۳
بازدیدکنندگان در هفته : ۱۷۸۴۷
بازدیدکنندگان در ماه : ۷۲۱۵۱
بازدیدکنندگان در سال : ۷۳۹۴۳۳
کل بازدیدکنندگان : ۱۲۷۹۸۹۶
کاربران آنلاین : ۸۴۷

خلاصه برخی از مقررات آموزشی

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته: دوره ای بالاتر ازدوره کارشناسی است که بر اساس برنامه های مصوب شورای گسترش آموزش عالی، به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مربوط منتهی می شود.

شیوه آموزشی-پژوهشی: دوره ای که محتوای برنامه آن مشتمل بر واحدهای درسی و پایان نامه است.

شیوه آموزشی: دوره ای با محوریت آموزش است که دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و بدون گذراندن پایان نامه دانش آموخته می شود.

شیوه پژوهشی: دوره ای با محوریت پژوهش که دستاورد آن(ارائه فناوری جدید،ارائه نظریه و ایده جدید،تولید دانش فنی،ثبت اختراع،...)شود و مشتمل بر اخذ واحدهای درسی محدود و الزام به ارائه پایان نامه است.

پایان نامه: فعالیت پژوهشی-تحقیقاتی که در یک زمینه رشته تحصیلی مربوط و تحت راهنمایی استاد راهنما انجام می گیرد.

 

شرایط ورود

- داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي
- دارا بودن مدرک رسمی پایان دوره کارشناسی اعم از پیوسته و ناپیوسته مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
- قبولی در آزمون ورودی مورد تایید وزارت یا کسب پذیرش از موسسه بر اساس مقررات مصوب

 

دروس جبرانی

دانشجو باید به تشخیص گروه آموزشی، تعدادی از دروس را تحت عنوان جبرانی بگذراند.

تبصره 1- حداکثر دروس جبرانی 12 واحد می باشد که در ابتدای دوره، قبل از دروس اصلی ارائه می شود.

تبصره 2 در انتخاب دروس، اولویت با دروس جبرانی است.تعیین تعداد و عناوین درس بر اساس برنامه مصوب در هر رشته و زمان انتخاب آنها بر عهده شورای گروه است.

تبصره 3 حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره یا جبرانی 12 است.

-         موسسه موظف است به تناسب تعداد پذیرفته شدگان در این دوره، مشاوره تحصیلی برای هدایت دانشجویان تعیین نماید.

-         تعداد واحد های درسی را که دانشجو باید در هر نیمسال تحصیلی در این دوره اخذ نماید حداقل 8 و حداکثر 12 است.

- در آخرين نيمسال تحصيلي ، نام نويسي دانشجو در كمتر از 8 واحد درسي بلامانع است.
- در صورتيكه واحد هاي انتخابي دانشجو در يك نيمسال به هر علت حذف شود ، نيمسال مزبور از نظر مشروطي و ديگر مقررات نيمسال كامل محسوب مي شود.

 

 

ارزشیابی تحصیلی

-  ميانگين نمرات دروس دانشجو ، در دوره كارشناسي ارشد ، در هر نيمسال تحصيلي ، نبايد از 14 كمتر باشد.اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي كمتر از 14 باشد ، آن دانشجو از ادامه تحصيل محروم میشود.

- آخرین نیمسال تحصیلی، دانشجو از شرط حداقل اخذ واحد معاف است . چنانچه میانگین نمره دانشجو در این نیمسال کمتر از 14 باشد ، مشروط تلقی می شود.                                                     
تبصره : حداقل نمره قبولی در هر درس
12 است.

- ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از 14 كمتر باشد.در غير اينصورت فارغ التحصيل دوره كارشناسي ارشد شناخته نمي شود.
تبصره : دانشجويي كه پس از گذراندن كليه واحد هاي درسي دوره ، ميانگين كل نمرات او از 14 كمتر باشد ، در صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد ، مي تواند دروسی را كه در آنها نمره كمتر از 14 گرفته است ، فقط در يك نيمسال تحصيلي تكرار كند و در صورت جبران كمبود ميانگين كل ، فارغ التحصيل شود. دانشجوياني كه به هر دليل نتوانند از اين فرصت استفاده كنند از ادامه تحصيل محروم مانده و مدركي دريافت نمي كنند.

·                   حضور و غياب

- حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي و ديگر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است. غيبت دانشجو در هر درس نبايد از 16/3مجموع ساعات آن درس تجاوز كند ، در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.
تبصره : در صورتي كه غيبت دانشجو در يك درس بيش از حد مجاز بوده و از نظر مؤسسه ، موجه تشخيص داده شود ، آن درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف مي شود . در اين صورت رعايت حدنصاب 8 واحد در آن نيمسال الزامي نيست . ولي آن نيمسال از نظر طول تحصيل براي دانشجو يك نيمسال كامل محسوب مي شود.

- غيبت غير موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر براي آن درس است.
تبصره : در صورتي كه غيبت دانشجو در امتحان ، از نظر مؤسسه ، موجه تشخيص داده شود ، درس مزبور حذف مي شود.

مرخصي تحصيلي

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مي تواند حداكثر براي يك نيمسال تحصيلي ، با كسب موافقت دانشگاه ، از مرخصي تحصيلي استفاده كند.
تبصره 1 : مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

تبصره 2 :درخواست مرخصي تحصيلي بايد قبل از شروع نامنويسي در هر نيمسال تحصيلي به مؤسسه مربوط تسليم و موافقت آن مؤسسه كسب گردد. موافقت مؤسسه با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلي وي صورت مي گيرد و منوط به اين است كه ادامه تحصيل دانشجو از آن به بعد با مشكل مواجه نشود.

 

انصراف،اخراج و ترک تحصیل

-        دانشجو مي تواند به هر دليل ، از تحصيل اعلام انصراف نمايد . در اين صورت بايد درخواست خود را مبني بر انصراف به مؤسسه تسليم نمايد. چنانچه دانشجو بعد از يك ماه درخواست خود را پس نگيرد ، آن مؤسسه نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام مي نمايد.

تبصره 1: دانشجوی انصرافی یا اخراج از تحصیل (مشروطی دو نیمسال، سنوات بیش از حد مجاز) موظف است به تعهداتی که سپرده است عمل نماید.

تبصره 2: دانشجوی منصرف یا اخراج از تحصیل می تواند در صورت تسویه حساب کامل با موسسه مجددا در آزمون شزکت نماید.

 

طول دوره

-طول دوره مدتي است كه دانشجو بايد دروس تعيين شده در اين دوره را با پايان نامه براساس مقررات مربوط به اتمام برساند. طول دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 2 سال مشتمل بر 4 نیمسال تحصیلی است.
تبصره :در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز است . در هر صورت مدت دوره نباید از 5/2 سال تجاوز نماید .

انتقال،تغییر رشته و مهمان

انتقال و تغییر رشته در هر سه شیوه دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.

تبصره 1 : انتقال از دوره شبانه به روزانه ،نیمه حضوری و مجازی به حضوری (اعم از روزانه و شبانه) و از دانشگاه های غیر دولتی به دولتی ممنوع است.

تبصره 2 : انتقال از یک شیوه به شیوه دیگر با رعایت سنوات دوره در اختیار موسسه آموزش عالی است.

تبصره 3 : هر دانشجو در هر سه شیوه کارشناسی ارشد می تواند حداکثر دو نیمسال را با موافقت موسسه مبدا و مقصد به عنوان مهمان بگذراند.

 

معادل سازی

معادل سازی دروس در دوره کارشناسی ارشد با نظر گروه آموزشی و با شرایط زیر امکان پذیر است:

الف) پذیرش وی برای ورود به دوره  مورد تایید وزارت باشد.

ب) موسسه قبلی دانشجو در رشته تحصیلی مورد تایید وزارت باشد.

ج) سرفصل دروس گذرانده  دانشجو بر اساس برنامه های مصوب شورای برنامه ریزی باشد.

 

استاد راهنما

استاد راهنما در دوره کارشناسی ارشد آموزشی- پژوهشی  و پژوهشی به پیشنهاد دانشجو و با موافقت یکی از اعضای هیات علمی با مرتبه حداقل استادیاری و تایید شورا تعیین می شود.

تبصره 1 :چنانچه استاد راهنما ، خارج از مؤسسه آموزش عالي انتخاب شود به جاي شرط استادياري داشتن مدرك دكتري الزامي است.

 

استاد مشاور

استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما پس از تایید شورای گروه از اعضای هیات علمی داخل یا متخصصان خارج از دانشگاه انتخاب می شود.

 

ارزشیابی پایان نامه

نمره از 19 تا 20 : عالي
نمره از 18 تا 99/18 : بسيار خوب
نمره از 16 تا 99/17 : خوب
نمره از 14 تا 99/15 : قابل قبول
نمره كمتر از 14 : غير قابل قبول

تبصره- چنانچه ارزشیابی پایان نامه غیرقابل قبول باشد دانشجو مجاز است حداکثر یک نیمسال در مدت مجاز تحصیل در جلسه دفاعیه شرکت و مجددا از پایان نامه دفاع کند.دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع نماید،از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محروم می شود.

به دانشجوی کارشناسی ارشد که به هر دلیل از تحصیل باز می ماند،فقط یک گواهی که دانشجو چه دروسی را در چند واحد و با چه نمرهای گذرانده است،اعطا می شود.

-         ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیات داوران انجام می شود.

-         ترکیب هیات داوران بر اساس دستورالعمل شورا است.

-         گواهینامه پایان دوره کارشناسی ارشد به هر سه شیوه(آموزشی-پژوهشی،آموزشی و پژوهشی) ارزش یکسانی داشته و می توانند در دوره تحصیلی بالاتر ادامه تحصیل دهند.

-         تعداد واحدهای دوره کارشناسی ارشد در هر سه شیوه بر حسب رشته حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است.

 

الف-شیوه آموزشی-پژوهشی

-         تعداد واحد پایان نامه در این شیوه حداقل 4 و حداکثر 6 واحد درسی برای همه رشته ها و بر اساس برنامه مصوب می باشد.

-        پایان نامه: دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد یا اساتید راهنما و تایید گروه مربوط انتخاب نماید.موضوع پایان نامه پس از تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده قطعیت می یابد.

ب-شیوه آموزشی

-         در این شیوه تمامی دوره ها به صورت واحدهای درسی بدون پایان نامه خواهد بود که گذراندن حداقل 2 و حداکثر 4 واحد سمینار(تحقیق و تتبع نظری) الزامی است.

ج-شیوه پژوهشی

این شیوه پذیرش برای موسسات پژوهشی بوده و در مورد موسسات آموزشی منوط به تامین کل هزینه ها( انجام تحقیق و حق الزحمه پایان نامه) از محل درآمدهای اختصاصی طرح پژوهشی کاربردی استاد راهنما قابل اجرا می باشد.

-         دانشجو طی نیمسال اول موظف است موضوع پروژه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه انتخاب نماید.

-         تعداد واحد های در سی در این شیوه 6 تا 10 واحد است و دانشجو می تواند همزمان با واحدهای آموزشی ، واحدهای پژوهشی خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه انتخاب نماید.

-         حضور و غیاب دانشجو در مرحله پژوهش در این شیوه با نظر استاد راهنما و تایید گروه و بر اساس تعداد جلسات مشاوره و راهنمایی صورت می پذیرد.

-         روند پیشرفت پژوهش دانشجو در هر نیمسال با حضور استاد راهنما،نماینده تحصیلات تکمیلی موسسه و یک نفر از اعضای هیات علمی متخصص به انتخاب مدیر گروه ذیربط، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

-         کل واحدهای پایان نامه در این شیوه به سه نیمسال تقسیم شده و دانشجو در هر نیمسال یک سوم آنها را تحت عنوان بخش اول پایان نامه اخذ می نماید.

-         حداقل نمره قبولی پس از داوری روند پیشرفت پژوهش دانشجو در هر نیمسال نمره 14 است.

-         چنانچه نمره پیشرفت پژوهشی دانشجو در هر ارزیابی کمتر از 14 باشد وی در آن نیمسال مشروط تلقی می شود.

-         ارزیابی نهایی در این شیوه، دفاع از پایان نامه است که در آخرین مرحله تحصیل دانشجو انجام می شود.