۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

تقویم آموزشی

انتخاب واحد : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ الی ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
حذف و اضافه : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ الی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
شروع کلاس ها : ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
پایان کلاس ها : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
امتحانات : ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ الی ۱۴۰۳/۰۴/۱۲
تلگرام موسسهسامانه ثبت معافیت تحصیلیسامانه تاییدیه تحصیلی دانش آموختگانارسال نظرات و پیشنهاداتگالری تصاویرwes

آمار بازدیدکنندگان

بازدیدکنندگان امروز : ۳۰۰۰
بازدیدکنندگان ديروز : ۲۰۲۶
بازدیدکنندگان در هفته : ۲۵۲۳۲
بازدیدکنندگان در ماه : ۱۰۲۴۳۰
بازدیدکنندگان در سال : ۱۳۸۵۶۵۸
کل بازدیدکنندگان : ۱۲۶۷۸۴۰۴
کاربران آنلاین : ۳۴
logo-samandehi

تقويم و گزارش مسابقات ورزشی موسسه آموزش عالی کوشیار

  

 


 
 
 

تقویم برگزاری مسابقات ورزشی نیمسال دوم 95-94 دانشجويان دختر

تقویم برگزاری مسابقات ورزشی نیمسال دوم 95- 94 دانشجويان پسر

نتایج مسابقات گل یا پوچ دانشجویان پسر تاریخ 94/09/05

نتایج مسابقات آمادگی جسمانی دانشجویان دختر تاریخ 94/08/28

نتایج مسابقات بدمینتون دانشجویان دختر تاریخ 94/08/24

نتایج مسابقات دارت دانشجویان پسر تاریخ 94/08/21

نتایج مسابقات داژبال(وسطی) دانشجویان دختر تاریخ 94/08/19

نتایج مسابقات شطرنج دانشجویان پسر تاریخ 94/08/16

نتایج مسابقات  فوتبال ساحلی دانشجویان پسر تاریخ 94/08/14

تصاویر مسابقات  فوتبال ساحلی دانشجویان پسر تاریخ 94/08/14

نتایج مسابقات  تنیس روی میز دانشجویان پسر تاریخ 94/08/12

نتایج مسابقات  دارت دانشجویان دختر تاریخ 94/08/12

نتایج مسابقات طناب کشی دانشجویان دختر تاریخ 94/08/10

تقویم برگزاری مسابقات ورزشی نیمسال اول  95-94 دانشجويان دختر

تقویم برگزاری مسابقات ورزشی نیمسال اول  95- 94 دانشجويان پسرتصاویر مسابقات فوتبال گل کوچک دانشجویان پسر تاريخ 94/03/07

نتایج مسابقات فوتبال گل کوچک دانشجویان پسر تاريخ 94/03/07

نتایج مسابقات تنیس روی میز دانشجویان پسر تاريخ 94/02/23

نتایج مسابقات والیبال دانشجویان دختر تاريخ 94/02/22

تصاویر مسابقات والیبال دانشجویان پسر تاريخ 94/02/21

نتایج مسابقات والیبال دانشجویان پسر تاريخ 94/02/21

نتايج مسابقات دو و میدانی ( 60 متر سرعت) دانشجویان دختر تاريخ 94/02/17

نتایج مسابقات طناب کشی دانشجویان پسر تاريخ 94/02/16

تصاویر مسابقات طناب کشی دانشجویان پسر تاريخ 94/02/16

نتايج مسابقات دارت دانشجویان دختر تاريخ 94/02/15

نتايج مسابقات بدمینتون دانشجویان دختر تاريخ 94/02/13

نتايج مسابقات دارت دانشجویان پسر تاريخ 94/02/10

نتايج مسابقات طناب كشي دانشجويان دختر تاريخ 94/02/08


تقویم برگزاری مسابقات ورزشی نیمسال دوم  94-93 دانشجويان دختر

تقویم برگزاری مسابقات ورزشی نیمسال دوم  94- 93 دانشجويان پسرنتایج مسابقات دارت دانشجویان پسر تاریخ 93/09/06

نتایج مسابقات دوومیدانی( ۶٠ متر سرعت)دانشجویان پسر تاریخ93/08/25

نتایج مسابقات دوومیدانی(پرش طول)دانشجویان پسر تاریخ93/08/25

نتایج مسابقات بدمینتون دانشجویان دختر تاریخ 93/08/25


نتایج مسابقات طناب کشی دانشجویان دختر تاریخ 93/08/22

نتایج  مسابقات تنیس روی میز دانشجویان پسرتاریخ93/08/20

 نتایج مسابقات والیبال دانشجویان دختر تاریخ93/08/18

نتایج مسابقات دوومیدانی ( 60 متر سرعت)دانشجویان دختر تاریخ93/08/08

تقویم برگزاری مسابقات ورزشی نیمسال اول 94-93 دانشجويان دختر

تقویم برگزاری مسابقات ورزشی نیمسال اول 94- 93 دانشجويان پسرتصاویر مسابقات واليبال دانشجويان پسر تاريخ 93/02/27

نتایج مسابقات واليبال دانشجويان پسر تاريخ 93/02/27

نتايج مسابقات شطرنج دنشجويان پسر تاريخ 93/02/24

نتايج مسابقات شطرنج دنشجويان دختر تاريخ 93/02/24

نتایج مسابقات واليبال دانشجويان دختر تاریخ 93/02/17

نتایج مسابقات بدمينتون دانشجويان دختر تاريخ 93/02/16

تصویر وبازیکنان تیم فوتسال دانشگاه اردیبهشت 93

نتايج مسابقات دو و ميداني (پرش طول)دانشجويان پسر تاريخ 93/02/14

نتايج مسابقات دو وميداني (60 متر سرعت)دانشجويان پسر تاريخ93/02/14

نتایج مسابقات آمادگي جسماني دانشجويان دختر تاريخ 93/02/11

نتايج مسابقات طناب كشي دانشجويان دختر تاريخ 93/02/09

نتایج مسابقات گل كوچك دانشجويان پسر تاريخ 93/02/05

تصاویرمسابقات گل كوچك دانشجويان پسر تاريخ 93/02/05

نتایج مسابقات دو و ميداني (100 متر سرعت) دانشجويان دختر تاريخ 93/02/04

نتایج مسابقات دارت دانشجويان پسر تاريخ 93/02/04

تصاوير مسابقات طناب كشي دانشجويان پسر تاريخ 93/02/02

نتایج مسابقات طناب كشي دانشجويان پسر تاريخ 93/02/02

نتایج مسابقات دو و ميداني (60 متر سرعت) دانشجويان دختر تاريخ 93/01/31
نتایج مسابقات بدمينتون دانشجويان دختر 30-8-92

نتایج مسابقات شطرنج دانشجویان پسرتاریخ 30-8-92

نتایج مسابقات شطرنج دانشجویان دختر تاریخ 30-8-92

نتایج مسابقات آمادگی جسمانی دانشجویان دخترتاریخ28-8-92

نتایج مسابقات دوومیدانی(پرش طول)دانشجویان پسرتاریخ26-8-92

نتایج مسابقات دوومیدانی(60مترسرعت)دانشجویان پسرتاریخ26-8-922


نتایج مسابقات دوومیدانی(100متر سرعت)دانشجویان دردخترتاریخ19-8-92

نتایج  مسابقات تنیس روی میز دانشجویان پسرتاریخ92/8/18

تصاویر مسابقات والیبال دانشجویان دخترتاریخ92/8/9

نتایج مسابقات والیبال دانشجویان دختر تاریخ92/8/9

نتایج مسابقات دارت دانشجویان پسر تاریخ92/8/9


تصاویر مسابقات طناب کشی دانشجویان پسرتاریخ92/8/4

نتایج مسابقات طناب کشی دانشجویان پسر تاریخ92/8/4

نتایج مسابقات دارت دانشجویان دخترتاریخ92/7/28

 تصاویرمسابقات فوتبال گل کوچک دانشجویان پسرتاریخ92/7/26

 نتایج مسابقات فوتبال گل کوچک دانشجویان پسرتاریخ92/7/26

 تصاویرمسابقات طناب کشی دانشجویان دخترتاریخ 92/7/21

نتایج مسابقات طناب کشی دانشجویان دخترتاریخ92/7/21

نتایج مسابقات دو ومیدانی (60متر سرعت)دانشجویان دختر تاریخ 92/07/18تقویم برگزاری مسابقات ورزشی نیمسال اول 93-92 دانشجويان دختر

تقویم برگزاری مسابقات ورزشی نیمسال اول 93- 92 دانشجويان پسرنتايج مسابقات شطرنج دنشجويان دختر تاريخ 92/02/21

نتايج مسابقات شطرنج دنشجويان پسر تاريخ 92/02/21

نتايج مسابقات طناب كشي دانشجويان دختر تاريخ 92/02/16

نتايج مسابقات دو و ميداني (پرش طول)دانشجويان پسر تاريخ 92/02/15

نتايج مسابقات دو وميداني (60 متر سرعت)دانشجويان پسر تاريخ92/02/15

تصاوير مسابقات طناب كشي دانشجويان پسر تاريخ 92/02/14

نتایج مسابقات طناب كشي دانشجويان پسر تاريخ 92/02/14

نتایج مسابقات دارت دانشجويان پسر تاريخ 92/02/12

نتایج مسابقات آمادگي جسماني دانشجويان دختر تاريخ 92/02/10

نتایج مسابقات بدمينتون دانشجويان دختر تاريخ 92/02/07

نتایج مسابقات واليبال دانشجويان پسر تاريخ 7و92/02/09

تصاوير مسابقات واليبال دانشجويان پسر تاريخ 7و92/02/09

نتایج مسابقات دو و ميداني (100 متر سرعت) دانشجويان دختر تاريخ 92/02/03

نتایج مسابقات دو و ميداني (60 متر سرعت) دانشجويان دختر تاريخ 92/02/03

بخش دوم تصاوير مسابقات گل كوچك دانشجويان پسر تاريخ 92/01/30

تصاوير مسابقات گل كوچك دانشجويان پسر تاريخ 92/01/30

تصاوير مسابقات واليبال دانشجويان دختر تاريخ 92/01/26

نتایج مسابقات دارت دانشجويان دختر تاريخ 92/01/31

نتایج مسابقات گل كوچك دانشجويان پسر تاريخ 92/01/30

نتایج مسابقات واليبال دانشجويان دختر تاريخ 92/01/26تقویم برگزاری مسابقات ورزشی نیمسال دوم 92-91 دانشجويان دختر

تقویم برگزاری مسابقات ورزشی نیمسال دوم 92- 91 دانشجويان پسر


عكس اعضاي تيم فوتسال دانشگاه (نيمسال دوم 91)

عكس مسابقات طناب كشي دانشجویان تاريخ 11/09/91

نتایج مسابقات طناب كشي دانشجویان تاريخ 11/09/91

نتایج مسابقات دارت دانشجویان پسر تاریخ 25/08/91

نتایج مسابقات شطرنج دانشجویان پسر تاریخ 24/08/91

نتایج مسابقات شطرنج دانشجویان دختر تاریخ 22/08/91

نتایج مسابقات آمادگی  جسمانی دانشجویان دختر تاریخ 21/08/91

نتایج مسابقات دو و میدانی (60 متر) دانشجویان پسر تاریخ 20/08/91

نتایج مسابقات دارت دانشجویان دختر تاریخ  17/08/91

نتایج مسابقات بدمینتون دانشجویان دختر تاریخ 16/08/91تقويم برگزاري مسابقات ورزشي نيمسال اول 9192


نتایج مسابقات طناب کشی دانشجویان پسر تاریخ 23/02/91

نتایج مسابقات شطرنج دانشجویان پسر تاریخ 20/02/91

نتایج مسابقات شطرنج دانشجویان دختر تاریخ 20/02/91

نتایج مسابقات دارت دانشجویان دختر تاریخ 18/02/91

نتایج مسابقات دارت دانشجویان پسر تاریخ 16/02/91

نتایج مسابقات والیبال دانشجویان پسر بهار 91
مسابقات ورزشی موسسه آموزش عالی کوشیار به روایت تصویر