۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

تقویم آموزشی

انتخاب واحد : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ الی ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
حذف و اضافه : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ الی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
شروع کلاس ها : ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
پایان کلاس ها : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
امتحانات : ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ الی ۱۴۰۳/۰۴/۱۲
تلگرام موسسهسامانه ثبت معافیت تحصیلیسامانه تاییدیه تحصیلی دانش آموختگانارسال نظرات و پیشنهاداتگالری تصاویرwes

آمار بازدیدکنندگان

بازدیدکنندگان امروز : ۲۶۷۸
بازدیدکنندگان ديروز : ۳۸۸۶
بازدیدکنندگان در هفته : ۲۹۲۸۸
بازدیدکنندگان در ماه : ۱۳۱۰۴۲
بازدیدکنندگان در سال : ۱۳۸۶۸۸۲
کل بازدیدکنندگان : ۱۲۸۱۲۵۱۰
کاربران آنلاین : ۱۱۲
logo-samandehi

قوانین آموزشی

خلاصه برخي از مقررات آموزشي

• شرايط ورود و نام نويسي

1- داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي

2- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات

3- داشتن گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه از داخل يا خارج كشور و براي داوطلبان ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته، داشتن گواهينامه دوره كارداني كه حسب مورد به تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد.

4- پذيرفته شدن در آزمون ورودي

5- پرداخت شهريه براساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

• نظام آموزشي

-آموزش در تمام دانشگاههاي کشور مبتني برنظام واحدي است.

-در نظام واحدي ، ارزش هر درس با تعداد واحد هاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يک درس ، به همان درس محدود است .

- يك واحد درس نظري، مقدار درسي است كه مفاد آن طي 16 جلسه يك ساعتي آموزش داده مي شود. اين زمان براي هر واحد درس عملي و آزمايشگاهي 22 ساعت، كارگاهي 48 ساعت و عمليات صحرايي 64 ساعت است.

• واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل

- تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هر يك از دوره‌هاي تحصيلي به شرح زير است:

دوره‌هاي كارداني: بين 68 تا 72 واحد

دوره‌هاي كارشناسي ناپيوسته: بين 67 تا 70 واحد

دوره‌هاي كارشناسي پيوسته غير از رشته‌هاي فني و مهندسي: 130 تا 135 واحد

دوره‌هاي كارشناسي پيوسته فني مهندسي: 130 تا 140 واحد

- تعداد واحدهاي انتخابي دانشجو در هر نيمسال حداقل 12 و حداكثر 20 واحد است.

تبصره - درآخرين نيمسال تحصيلي، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

تبصره - درصورتيكه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يك درس باقيمانده داشته باشد، با نظر دانشگاه و تاييد استاد مربوط مي‌تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذراند.

تبصره - اگر دانشجويي دريك نيمسال ميانگين كل نمراتش حداقل 17 باشد، با نظر دانشگاه مي تواند در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسي انتخاب كند.

تبصره - در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر 24 واحد باقيمانده داشته باشد، با نظر دانشگاه مي‌تواند تمامي واحدهاي باقيمانده را در يك نيمسال انتخاب كند.

تبصره - حداكثر تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني 6 واحد درسي است.

-حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجوي تمام وقت در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 سال، كارشناسي پيوسته 6 سال و كارشناسي ارشد پيوسته 5/8 سال است.

• ثبت‌نام آموزشي

- پذيرفته‌شدگان آزمون ورودي موظفند برابر تقويم آموزشي در مهلت‌هايي كه توسط دانشگاه اعلام مي‌شود براي ثبت‌نام و انتخاب واحد درسي مراجعه نمايند.

- دانشجوياني كه در مهلت‌هاي تعيين شده در هر نيمسال براي ثبت‌نام مراجعه نكنند، حق انتخاب واحد و ادامه تحصيل در آن نيمسال را ندارند، ولي آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل آنها محسوب خواهد شد.

تبصره- عدم مراجعه پذيرفته شدگان براي ثبت‌نام درنخستين نيمسال پس از اعلام نتايج آزمون ورودي، به منزله انصراف از تحصيل است.

- دانشجو در يك زمان حق نام‌نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته و در هر رشته‌بيش از يك گرايش را نخواهد داشت.

تبصره- دانشجويان ممتاز (استعدادهاي درخشان) از مشمول اين ماده مستثني هستند.

• ثبت نام مالي

ثبت نام مالي طبق جدول زمان بندي انجام مي گرددو در صورت عدم انجام ثبت نام مالي در موعد مقرر با توجه به عدم تکميل فرآيند و قطعيت ثبت نام از ورود دانشجو به دانشگاه جلوگيري به عمل خواهد آمد.

فرآيند ثبت نام مالي دانشجويان :

- دانشجو قبل از انتخاب واحد با مراجعه به امور مالي و اطلاع از مبلغ شهريه به بانک مربوطه مراجعه مبلغ تعيين شده را به شماره حساب اعلامي دانشگاه واريز نمايد.

- دانشجو پس از واريز شهريه ترم به حساب مربوطه لازم است مشخصات کامل خود را در بالاي فيش واريزي درج نموده (نام ،نام خانوادگي ،مقطع،رشته ،شماره دانشجويي) و اصل فيش را به همراه يک نسخه رو نوشت تحويل امور مالي نمايد(درج مشخصات بر روي رونوشت نيز الزامي است )

- چنانچه دانشجو در زمان ثبت نام به هر دليل قادر به واريز کل شهريه ثبت نام نباشد در صورت موافقت دانشگاه طبق ضوابط نسبت به تقسيط شهريه وي (مانده بدهي) اقدام مي شود.

- تقسيط شهريه فقط شامل شهريه متغير بوده وشهريه ثابت قابل تقسيط نخواهد بود

- بديهي است در مورد دانشجوياني که نسبت به تسويه شهريه خود مطابق با سررسيد اعلام شده تعلل نمايند از مساعدت در تقسيط شهريه نيمسال هاي بعد خودداري خواهد شد.

- تاقبل از اتمام مهلت تعيين شده دانشجو بايد تمامي بدهي خود را تسويه نمايد ،در غير اينصورت نمي تواند در جلسات پايان نيمسال و ثبت نام نيمسال بعد شرکت نمايد، همچنين دانشجو امکان استفاده از خدمات و تسهيلات دانشگاه را از دست خواهد داد.

• حضور و غياب دانشجو

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از16/3مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.

تبصره - حذف درس بر اثر غيبت موجه و غيبت غيرموجه موجب بازپرداخت شهريه پرداختي دانشجو اعم از ثابت و متغير نخواهد بود.

-ميزان غيبت ها براساس حضوروغياب هفتگي استادان كه قبل ازشروع امتحانات هرنيمسال به اداره آموزش گزارش مي شودمحاسبه مي گردد.

• غيبت در امتحان

غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد.

تبصره -تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه يا کميته منتخب آن شورا است.

• حذف و اضافه درس

-دانشجو در زمان حذف و اضافه مي تواند حداكثر دو درس ديگر انتخاب يا دو درس انتخابي خود را حذف و يا دو درس انتخابي خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد، مشروط بر اينكه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حد مجاز تجاوز ننمايد.

- تا پنج هفته مانده به پايان ترم تحصيلي دانشجو مي تواند تنها يك درس غيرعملي خود را با تاييد گروه آموزشي حذف نمايد، مشروط بر اينكه اولاً غيبت دانشجو بيش از16/3 مجموع ساعات آن درس نباشد، ثانياً تعداد واحد باقيمانده كمتر از 12 واحد نباشد. ( حذف تکدرس)

-دانشجوياني كه متقاضي حذف كليه دروس اخذ شده در نيمسال تحصيلي (حذف ترم) مي باشند، لازم است تا قبل از شروع امتحانات همان نيمسال، جهت بررسي درخواست و انجام امور مربوطه، به آموزش دانشكده مراجعه نمايند. ضمناً آن نيمسال نيز جزو حداكثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد.

-دانشجو موظف است چنانچه به علت بيماري در جلسه امتحان حاضر نشود حداكثر تا 48 ساعت پس از برگزاري امتحان به دانشكده مراجعه وبرگه درخواست حذف پزشکي دريافت نمايدو با در دست داشتن مدارك پزشكي به پزشك معتمد دانشگاه مراجعه نمايد. در غيراينصورت موضوع قابل بررسي نبوده و نمره آن درس غايب صفر منظور خواهد شد.

• ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

-ارزيابي تحصيلي دانشجو در هر درس توسط استاد آن درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت دانشجو در كلاس، انجام تكاليف درسي، نتيجه امتحان بين نيمسال و همچنين پايان نيمسال صورت مي گيرد.

-معيار ارزيابي نمره است و نتيجه ارزيابي دانشجو در فاصله صفر تا بيست قرار مي گيرد.

-حداقل نمره قبولي درهردرس از دروس 10 مي باشد. دانشجويي كه در هر يك از دروس الزامي حداقل نمره قبولي را كسب نكند ملزم به تكرار آن درس است.

-نتايج امتحانات هر درس بايد حداكثر تا يك هفته پس از تاريخ برگزاري آن درس به آموزش دانشكده يا واحد دانشگاهي اعلام گردد.

تبصره -پس از اعلام نتايج، دانشجو مي تواند حداكثر تا 5 روز کاري درخواست تجديدنظر در نمره امتحانات خود را به گروه آموزشي مربوط تسليم كند و استاد مربوطه بايد حداكثر ظرف مدت يك هفته اعلام نظر نمايد.

تبصره - نمره امتحاني پس از اعلام نهايي به اداره آموزش واحد دانشگاهي مطلقاً قابل تغيير نيست.

-در پايان هر نيمسال، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان همان نيمسال و همچنين در پايان دوره تحصيلي ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود. براي محاسبه ميانگين، تعداد واحد هاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي شود و مجموع حاصل ضرب ها، بر تعداد كل واحد هايي كه دانشجو براي آن ها نمره قبولي يا ردي دريافت داشته است تقسيم مي شود.

-ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال نبايد كمتر از 12 باشد، در غير اين صورت مشروط محسوب و نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره- نيمسالي كه در آن، دانشجو به هر دليل تعداد واحد درسي كمتر از حد مقرر در ماده 19 آئين نامه آموزشي انتخاب كرده باشد به عنوان يك نيمسال تلقي مي گردد.

تبصره - دوره تابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود اما در پايان دوره تابستاني ميانگين آن دوره و ميانگين كل، مانند نيمسال هاي تحصيلي تعيين مي گردد.

تبصره - دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند، جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتحاب بيش از 14 واحد درسي را در آن نيمسال ندارد.

-دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته كه در دو نيمسال اعم از متوالي يا متناوب و دانشجويان دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته كه در سه نيمسال متوالي يا چهار نيمسال متناوب مشروط شوند « ميانگين نمرات نيمسالي آنان كمتر از 12 باشد » اخراجي تلقي مي گردند.

-ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل بايد حداقل 12 باشد تا مدرك مرسوم دانشگاهي را در رشته تحصيلي خود دريافت كند.

• مرخصي تحصيلي

-دانشجو مي تواند در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته، حداكثر يک نيمسال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته دو نيمسال از مرخصي استفاده كند.

تبصره - مدت مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود.

-تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي توسط دانشجو، به اداره آموزش واحد دانشگاهي ذيربط تسليم گردد. اداره آموزش موظف است پس از بررسي وضعيت تحصيلي دانشجو قبل از اتمام مهلت نام نويسي، موافقت با درخواست دانشجو را كتباً به وي ابلاغ كند.

• انصراف از تحصيل

-دانشجو در صورت تمايل مي تواند درخواست انصراف از تحصيل كند. دانشجوي منصرف از تحصيل بايد هزينه انصراف را برابر آخرين دستورالعمل مربوط بپردازد. دانشجوي انصرافي مي تواند به فاصله يک ماه از تاريخ درخواست، انصراف خود را پس بگيرد در غير اينصورت واحد دانشگاهي بايد حكم انصراف او را صادر و به دانشجو ابلاغ نمايد. ( صدور حكم انصراف قبل از گذشت يک ماه با درخواست كتبي دانشجو بلامانع است ).

تبصره- پس از صدور حكم انصراف، تقاضاي بازگشت به تحصيل دانشجو پذيرفته نيست و رابطه چنين دانشجويي با دانشگاه قطع مي گردد. در صورت مشمول بودن دانشجو، واحد دانشگاهي مكلف است پس از صدور حكم بلافاصله مراتب را به اداره وظيفه عمومي اطلاع دهد.

-ترك تحصيل يا عدم مراجعه دانشجو به واحد دانشگاهي ( بدون اخذ مرخصي ) در يك نيسمال انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف حق ادامه تحصيل را نخواهد داشت.

تبصره- در موارد استثنائي كه ترك تحصيل دانشجو موجه باشد بايد حداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال دلايل آن را به واحد دانشگاهي اعلام نمايد. در صورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط واحد دانشگاهي، آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

• مقررات آموزشي دانشجويان انتقالي و ميهمان

-در مواردي كه واحد دانشگاهي مبدأ نتواند بعضي از دروس الزامي دوره را در يك نيمسال معين عرضه نمايد، دانشجو مي تواند با صلاحديد واحد دانشگاهي مبدأ و موافقت واحد دانشگاهي مقصد فقط براي يكبار در طول دوره تحصيل، كمتر از حداقل واحد هاي درسي مجاز تعيين شده در يك نيمسال را در واحد دانشگاهي بگذراند.

- دانشجويان براي درخواست انتقالي و ميهمان در نيمسال بايد يک ماه قبل از آغاز انتخاب واحد فرم درخواست مربوطه را از آموزش دريافت و درخواست خود را به منظور بررسي مطرح نمايند .

• پذيرش واحدهاي درسي

-معادلسازي واحد هاي درسي گذرانده شده پذيرفته شدگاني كه قبلاً دروسي را در يكي از واحد هاي دانشگاهي و يا ساير مؤسسات آمورش عالي معتبر داخل يا خارج از كشور كذرانده اند، مشروط به شرايط زير است :

1-دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به تحصيل در رشته جديد باشد.

2-دانشجو از طريق آزمون سراسري وارد دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي قبلي شده باشد.

3-دروس گذرانده شده قبلي از نظر تعداد واحد درسي كمتر از تعداد واحد درسي دوره جديد نباشد.

4-محتواي آموزشي دروس گذرانده شده حداقل 80% با محتواي دروس مشابه در رشته جديد مطابقت داشته و نمره هر يك از دروس كمتر از 12 نباشد.

تبصره - معادلسازي دروس توسط اعضاء گروه آموزشي ذيربط در واحد هاي دانشگاهي پذيرنده دانشجو با رعايت موارد فوق انجام مي شود.

تبصره - نمرات دروس پذيرفته شده عيناً در كارنامه دانشجو ثبت مي شود و درتعيين ميانگين نيمسال محاسبه نمي گردد ولي در ميانگين كل نمرات در پايان دوره محاسبه خواهد شد.

تبصره - به ازاي هر 20 واحد درسي معادلسازي و پذيرفته شده، يك نيمسال از مدت مجاز تحصيل كسر مي گردد.

تبصره – دروس گذرانده شده در مقاطع تحصيلي پايين تر در مقاطع تحصيلي بالاتر قابل معادلسازي نمي باشد .

• آيين نامه نمرات ناتمام

– نمره ناتمام مي تواند به دروس پايان نامه، پروژه پاياني (کارشناسي)، طرح و رساله نهايي، پژوهشهاي عملي، کارآموزي، کارورزي و يا ساير دروسي که طبق ماده 23 آيين نامه آموزشي با پروژه همراه است، داده شود و براي بقيه دروس مجاز نمي باشد.

تبصره- ساير دروس به پيشنهاد گروه آموزشي مربوطه و تأييد معاونت آموزشي دانشگاه، تعيين مي شوند.

تبصره - امضاي استاد درس و مديرگروه آموزشي مربوطه در فهرست نمره درس، براي احراز شرايط کفايت مي کند.

– دانشجو موظف است در درسي که براي آن نمره ناتمام اعلام شده است، در اولين نيمسال پس از اخذ آن درس، تمديد ثبت نام کند و شهريه ثابت و متغير آن را برابر مقررات بپردازد. در صورت عدم تمديد درس، براي آن درس نمره صفر منظور خواهد شد.

تبصره - در صورتي که دانشجو درس را در نيمسال دوم سال تحصيلي اخذ کرده باشد، مي تواند تمديد درس مذکور را در دوره تابستاني پس از آن نيز انجام دهد.

- آخرين مهلت ارائه نمره يا ناتمام اعلام کردن وضعيت دروس مذکور در ماده 1، در نيمسال اول هر سال تحصيلي سي ام بهمن ماه، در نيمسال دوم هر سال تحصيلي سي و يکم تير ماه، و در دوره تابستاني سي و يکم شهريور ماه خواهد بود.

تبصره- هر نوع تغيير در مهلت هاي تعيين شده در اين ماده صرفأ در اختيار شوراي آموزشي دانشگاه است.

تبصره - تمديد بيش از يک بار براي ساير دروس مذکور ، مجاز نمي باشد.

• توصيه هاي لازم براي دانشجويان جديد

- حفظ و حرمت استادان و پيشكسوتان و رعايت موازين اخلاقي در محيط مقدس دانشگاه نشان دهنده رشد شخصيت شماست. بنابراين شايسته است كه دانشگاه را خانه دوم خود بدانيد و با اهل خانه در نهايت خلوص و صميميت رفتار كنيد.

- رعايت نظم و انضباط و توجه به مقررات ويژه آموزش عالي ضامن موفقيت شماست.بنابراين به توصيه هاي كاركنان آموزش و مديران محترم گروه در تمام مراحل تحصيل توجه فرمائيد.

- ثبت نام و انتخاب واحد در محدوده تقويم دانشگاهي الزامي است. چنانچه در يك ترم بنا به هر دليل قادر به ادامه تحصيل نيستيد، ضروري است كه قبل از شروع ترم از آموزش مربوطه مرخصي تحصيلي درخواست كنيد. زيرا كه عدم مراجعه به مدت يك نيمسال موجب محروميت از تحصيل خواهد شد .

- نيمسال اول سال تحصيلي براي دانشجويان بسيار حساس و سرنوشت ساز محسوب مي شود . زيرا كه اكثريت دانشجويان به علت عدم آشنايي با محيط دانشگاه در نيمسال اول توفيق چنداني در امر تحصيل ندارند. لذا با استفاده از راهنمائيهاي مديران و استادان محترم گروه و كارشناسان محترم آموزشي در امر تحصيل به ويژه در نيمسال اول بسيار دقت كنيد.

-كليه دانشجويان ملزم به رعايت پيش نياز دروس مي باشند.

- تا ‌زماني كه امور مالي دانشگاه پرداخت شهريه را ‌تأييد ننمايد، ثبت نام و انتخاب واحد دانشجو قطعي نبوده و هيچگونه حقي براي او ايجاد نمي شود.

- همراه‌داشتن‌برگ انتخاب واحد ‌در ‌هر نيمسال كه ‌به تأييد امور‌مالي رسيده باشد ‌جهت‌دريافت گواهي اشتغال به ‌تحصيل ‌الزامي ‌است.

- دانشجو تحت هيچ شرايطي حق شركت در كلاس درس را بدون ثبت نام و انتخاب واحد رسمي كامپيوتري ندارد. لذا پيشنهاد مي شود حتماً نسبت به ثبت كامپيوتري مشخصات خود در ليست استاد اطمينان حاصل نمايند.

- به دانشجويان مؤكداً توصيه مي گردد به محض مفقود شدن كارت دانشجويي بلافاصله مراتب را به صورت كتبي با ذكر زمان دقيق و محل مفقود شدن كارت دانشجويي به اداره كل آموزش (اداره خدمات آموزشي) گزارش نمايند.

- دانشجو موظف است هرگونه تغيير در شناسنامه يا محل سكونت دايم خود و يا خانواده خود را بلافاصله به اداره خدمات آموزشي اعلام نموده و در صورت تغيير درشناسنامه دو نسخه تصوير تمام صفحات شناسنامه را تحويل اداره خدمات آموزشي نمايد. بديهي است در صورت عدم اعلام سريع و به موقع تغييرات، مسئوليت هرگونه عواقب ناشي از آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

- دانشجويان بايد در اولين نيمسال تحصيلي جهت تكميل فرم درخواست تأييديه آخرين مدرك تحصيلي (دانشجويان نظام قديم ديپلم متوسطه و دانشجويان نظام جديد دوره پيش دانشگاهي) به اداره پست مراجعه نموده و رسيد پستي آنرا نزد خود نگاه دارند، در غير اينصورت مطابق مقررات عمل خواهد شد.