۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ فروردين

تقویم آموزشی

انتخاب واحد : ۹۹/۱۲/۰۲ لغایت ۹۹/۱۲/۰۶
حذف و اضافه : ۹۹/۱۲/۲۳ لغایت ۹۹/۱۲/۲۸
شروع کلاسها : ۹۹/۱۲/۰۹
پایان کلاسها : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
امتحانات : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
تقویم اجرایی ۳-۱۴۰۰-۱۳۹۹ : مراجعه به تقویم آموزشی از منوی معاونت آموزشی
تلگرام موسسهفرم جذب مدرسارسال نظرات و پیشنهاداتگالری تصاویر

آمار بازدیدکنندگان

بازدیدکنندگان امروز : ۲۴۷۶
بازدیدکنندگان ديروز : ۵۱۲۲
بازدیدکنندگان در هفته : ۳۳۴۵۸
بازدیدکنندگان در ماه : ۱۴۰۹۳۰
بازدیدکنندگان در سال : ۱۷۱۳۵۷۰
کل بازدیدکنندگان : ۷۸۶۲۳۳۰
کاربران آنلاین : ۱۴
logo-samandehi

جداول برنامه ریزي و اجراي دروس تربیت بدنی ، ورزش 1 ، تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه

جدول برنامه ریزی و اجرای دروس تربیت بدنی و ورزش1نیمسال اول 95-94 باشگاه شهرداری و سالن شهدای دانش آموزجدول برنامه ریزی واجرای دروس تربیت بدنی وورزش1 نیمسال تابستان 94 مجموعه ورزشی یادگار امام

جدول برنامه ریزی واجرای دروس تربیت بدنی وورزش1 نیمسال تابستان 94 باشگاه مژدهیجدول برنامه ریزی و اجرای دروس تربیت بدنی و ورزش 1 نیمسال دوم 94-93 سالن بزرگ یادگار امام

جدول برنامه ریزی و اجرای دروس تربیت بدنی و ورزش 1 نیمسال دوم 94-93 باشگاه مژدهی جدول برنامه ريزي و اجراي دروس تربيت بدني1و 2 نيمسال اول 9394 سال بزرگ یادگار امام


جدول برنامه ريزي و اجراي  دروس تربيت بدني1و 2 نیمسال اول 9394 باشگاه م‍ژدهي

 

جدول برنامه ریزی و اجرای دروس تربیت بدنی 2و1 دختران نیمسال تابستان 93مجموعه ورزشی یادگار امام و باشگاه مژدهی 

جدول برنامه ریزی و اجرای دروس تربیت بدنی 2و1 برادران نیمسال تابستان 93مجموعه ورزشی یادگار امام و باشگاه مژدهی 


  جدول برنامه ریزی واجرای دروس تربیت بدنی1و2باشگاه مژدهی(نیمسال دوم 93-92)

  جدول برنامه ریزی واجرای دروس تربیت بدنی1و2سالن بزرگ یادگار امام(نیمسال دوم 93-92)

 

 جدول برنامه ريزي و اجراي دروس تربيت بدني1و 2 نيمسال اول 9293 باشگاهاي يادگارامام و انصاري

جدول برنامه ريزي و اجراي  دروس تربيت بدني1و 2 نیمسال اول 9293 باشگاه م‍ژدهي

 

جدول برنامه ريزي و اجراي  دروس تربیت بدنی 1و2 نیمسال تابستان 92 مجموعه ورزشي يادگار امام

جدول برنامه ريزي و اجراي  دروس تربیت بدنی 1و2 نیمسال تابستان 92 باشگاه م‍ژدهي

 

جدول برنامه ريزي واجراي دروس تربيت بدني 1و2 نيمسال دوم 9192 مجموعه ورزشي يادگار امام

جدول برنامه ريزي واجراي دروس تربيت بدني 1و2 نيمسال دوم 9192 باشگاه مژدهي

جدول برنامه ريزي و اجراي دروس تربيت بدني 1و2 نيمسال دوم 9192 دانشگاه (پژوهش محور)

 

 جدول برنامه ريزي و اجراي دروس تربيت بدني1و 2 نيمسال اول 9192 مجموعه ورزشي يادگار امام

جدول برنامه ريزي و اجراي  دروس تربيت بدني1و 2 نیمسال اول 9192 باشگاه م‍ژدهي


جدول برنامه ريزي و اجراي  دروس تربیت بدنی 1و2 نیمسال تابستان 9091
 

 جدول برنامه ريزي و اجراي  دروس تربيت بدني 1و  2نیمسال دوم 9091


 جدول برنامه ريزي و اجراي  دروس تربیت بدنی 1و2 نیمسال اول 9091